Mình đc tặng một hộp biotin của natural made các mẹ có mẹ nào biết cách sử dụng k. Chỉ mình đi