các chị có ai cắt tóc ở tiem đông du cmt8 chưa cho em xin review. giá cả thể nào có mắc lắm ko ah?

View more random threads: