Tóc của em thường xù lên nhiều khi rối nữa em muốn cho tóc mình thẳng mà vào nếp thì làm sao đây. Trước đây em duỗi 2 lần rồi
Với lại hấp dầu là sao vậy em nên đi ko