lạc đề tí, cái ảnh thứ 2 em thích cái nhẫn hơn bộ móng tay hehe