Các mẹ, các chị ở trong forum biết chỗ nào nhuộm tóc ở Đà Nẵng đẹp thì chỉ e với ạ. Em có mấy tuýp thuốc nhuộm có người ở nước ngoài mang về cho. k biết chỗ nào có kinh nghiệm nhuộm tóc đẹp cả. bình thường e hay nhuộm ở salon Ấn Tượng với A Đoan ( nhuộm thuốc của họ). Cơ mà giờ có thuốc muốn tự ra tiệm họ pha cho mình. Ai biết chỗ nào chỉ giúp em với ạ