E chuẩn bị đi làm tóc thấy mấy chị giới thiệu là làm ở Salon Tâm Lý Chính Thắng đẹp lắm mà ko biết sao chị nào có kinh nghiệm chỉ e với