Các mẹ ơi, tóc em yếu, qua 1 lần duỗi, 1 lần nhuộn + uốn (trong 1 năm) nên giờ rụng tả tơi, khô gãy từng khúc. Không biết có Hair Salon nào uy tín ở Thủ Đức phục hồi tóc đảm báo giá mềm mềm không các mẹ giới thiệu em với.
Thanks nhiều nhiều nhé