Các chị ơi, các chị biết chỗ nào uống ngang kiểu Nhật đẹp giá bình dân ko ạ. Chỉ em với!!
Thanks all