Tóc mình đang có màu gỗ , ăn mặc kết hợp đồ rất dễ , mình hay làm ở kim Đức chùa láng . Tóc nhuộm bóng , nhất là đi ra nắng .