Mình ở Đầm sen, Quận 11, bạn nào biết chổ nào uốn tóc đẹp quận 11 chỉ mình với, đang muốn uốn setting cho mái tóc yêu đây.