tóc e mỏng ,sợi tóc mảnh ,e định uốn đuôi và dập phần sát chân tóc ,như vậy có hợp lý ko?Mong các chị tư vấn cho e?