Mẹ nào biết tiệm cắt uốn nào chất lượng tốt mà thợ chính thợ phụ đều là nữ thì chỉ em nhé. Em xin cám ơn nhìu