Có mẹ nào ở Rạch Giá không, chỉ cho e tiệm cắt tóc bob đẹp với.
E cảm ơn lắm lắm ạ.
Vì e cũng đã làm tóc ở vài chỗ rồi nhưng "tiền mất tật mang các mẹ ạ".