Em có ý định đi cắt tóc tém, lên mạng search cũng tùm lum, thấy nhiều bài viết khen tiệmChí Tâm trên LTR cắt đẹp, nhưng cắt rất nhanh và hay dụ dỗ khách làm các dịch vụ khác nữa như phục hồi tóc,.... Em hông thích mấy dạng này lắm . Các mẹ còn biết chỗ nào cắt tém đẹp nữa không ạ, cho em vài lời khuyên với ạ? Em cảm ơn <3