Các mẹ có biết chỗ nào ép tóc phồng đẹp và có kinh nghiệm ko ạ. Mình ở khu vực cầu Thanh trì. Đang xấu toàn diện, nên Tết muốn thay đổi một ty, gặp lại bạn cấp 3, ko thì chán quá.