tình hình là em đang phân vân giữa Thuận Lê Văn Sĩ với Sag Tan Vĩnh, mà theo e đc biết thi ở Thuận hình như măc hơn nhung lam kha dep, nhuom xog k hư tổn mà giu đc màu lâu nhưng giá cao quá. nhưng o STV thì lại k biết làm như thê nao? Mây chị ai đã lam o 2 chỗ này rôi cho e xin ý kiến với ạ