Em cũng đang tính đi duỗi phồng đây,tóc e vừa it,vừa mỏng. Mà nghe mấy c nói vậy chắc phải suy nghỉ lại quá,chứ tiền mất,mà tật mang