Tình hình là em tính đi duỗi tóc phũ bóng ở Alex, có mẹ nào đã làm tóc ở đó thì cho em xin ít kinh nghiệm ah? Ko biết phũ bóng tóc có bóng hoài ko hay khi gội đầu xong tóc lại trở về như cũ ah