Cuối tuần ùi mẹ nào ra VIP nail cùng em để đôi tay và bàn chân thêm trắng đẹp nào,thời tiết này sơn tay chân trắng da lắm i...bị nghiền mất rồi