Ai đã nối tóc ở đây chưa ạ cho e xin cái review e cần nối tóc gấp tối đi tiệc ạ huhu. Salon này pr dữ qá mà chưa bít tnao e định làm lại mái nữa nên hơi phân vân. Help me, please