Hôm nay e lên Deal thấy có 3 salon bên dg Hoang Hoa Tham đó là salon Ngọc Nữ, Tuấn, viện tóc Định & 1salon Hoàng Tiến bên Nguyễn Văn Công, Gò Vấp
Có chị nào làm ở các tiệm này chưa cho mình lời khuyên với vì sắp tới sn rùi nên mình đang muốn uốn. Tiệm nào tốt tốt ấy vì tóc mình yếu rùi