Tóc em tóc duỗi nhưng gio hết thẳng rồi . Giờ đang muốn duỗi nhưng xoăn nhẹ . Mà sợ xoăn nhẹ dễ thẳng ra quá mấy chị ơi . Nên làm tóc ở đau đep ma ưng ý bây giờ !? Em ở sg