mọi người cho em hỏi salon Hoàng Tiến và salon Nguyễn Khải nơi nào làm tóc tốt hơn ạ?Tóc em vừa uốn nhưng xơ và nhìn kinh quá nên em định mua voucher đi phục hồi và duỗi lại . Với lại tóc em gốc là tóc xoăn,bị chỉa ,với em cắt sole ,em muốn tóc phần trên thẳng,dưới cúp vô thì được không ạ ,cái đó là duỗi phồng hay duỗi tự nhiên vậy mọi người?