Em muốn hỏi về mỹ phẩm cho tóc thưa mỏng Toppik, có mẹ nào dùng chưa ạ? Tóc của e phần đỉnh đầu ngày càng thưa từ sau khi sinh bé thứ nhất mà hôm trước thấy quảng cáo của Toppik trên Youtube khá ấn tượng. Mẹ nào dùng rồi thì cho e biết hiệu quả thế nào với. Em cảm ơn.