E có 2 vc làm tóc tại salon matrix 2 đang cần chuyển nhượng. Lúc mua 250k/vc. H chuyển nhượng lại vs giá 200k/vc
Vc này các bạn được chọn 1 trong 5 gói :
Cắt + Gội + Sấy + Hấp + Làm xoăn lạnh
Cắt + Gội + Sấy + Hấp + Làm xoăn nóng
Cắt + Gội + Sấy + Hấp + Nhuộm
Cắt + Gội + Sấy + Hấp + Ép ( Ép phồng, Ép cụp, Ép thẳng, Ép tự nhiên, ...)
Cắt + Gội + Sấy + Hấp + Làm phồng chân tóc
Thông tin xem thêm ở : http://*************spa-lam-dep/toc-...goi-38638.html
Ai có nhu cầu thì liên hệ vs mình qua : 0968582991.