hình như cái này người ta dùng kem uốn nóng? đã có ai thử chưa?.