Rất NHIỀU khách hàng và các mẹ đã pm hỏi em tại sao tóc cua ng mẫu l diễn viên ca sĩ lai đẹp như vây ?
HÌ hì .nói thật ra em làm tóc 7 năm trời đi khắp Hà Nôi ..
Theo em thì phải nói thât là tóc cua họ đâu có đẹp thậm chí rất xơ chẻ ngon la đằng khác
Hummmmm ... Vì sao ư
Vì ho phải đi biểu diễn thế nên bất kì khi đi ra đường là họ phải đep phải lông lẫy kiêu sa <ol class="decimal"></ol>