Các mẹ có ai biết chỗ nào dạy vẽ móng chất lượng ở hà nội không? làm ơn bảo giúp em với , em đang muốn đi học từ đầu từ những bước căn bản nhé!mẹ nào biết cả về giá cả ,thời gian thì cho mình biết càng tốt ạ! Cám ơn mọi người..