Hình 1Đây là tóc cắt.tóc yếu nhuộm màu đỏ và 3dcò n đây là tóc hư tỗn duỗi thẳng