em định mua bộ dưỡng tóc kerasys nhưng không biết chất lượng thế nào, có chị nào xài rồi cho em xin tí review với ạ