nếu muốn nhuộm bạn nên đến những salon uy tín để được tư vấn tình trạng tóc của bạn như thế nào cho chắc ăn,khỏi mất thời gian và tiền bạc.ở Đà Nẵng những tiệm lớn người ta lấy 1 lần nhuộm là 500 ngan đó bạn,bù lại toc bạn rất đẹp và mượt nữa