Em muốn làm kiểu tóc này mà không biết phía sau người ta làm thế nào. Mẹ nào biết chỉ em với. Em cảm ơn!
[IMG][/IMG]