Có ai ở Bắc Ninh biết chỗ nào cắt tóc đẹp ko? Chỉ em với nhé. Đang muốn thay đổi tóc tai ạ