như trên title mình cần các bác cho mình 1 vài máy để tự mua về lắp
-chơi dc max cấu hình Wỏld of tank
-chơi đc game BF4( ko cần max)
và giá giao động khoảng 10tr - 13 tr chưa tính case và màn hình [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]