SP có cắm điện liên tục 6,7 giờ như laptop được không? Có nóng máy quá không?