main : asus b85 progame (2500k)
cpu: intel core I5-4590 (4750 k)
Ram: Gskill Ripjawsx gaviar blue 1TB (1770k)
Psu: corsair Buider vs450 (770k)
LCD: LG22m35d Full HD- Led LCD (2980k)
mong moi nguoi xem giup... minh cung ko am hiểu nhiều về công nghệ....