Như ở trên, bạn nào có thể gợi ý giúp mình nên mua cái nào giá tốt nhất có thể nhé
Nhu cầu của mình là làm việc và thường chơi liên minh huyền thoại ( lol ) low setting, 60 FPS nhé