Mình có cái máy tính bang này bi be màn hình ai biet o tp or biên hòa có noi nao thay giúp mình voi