Mình mới mua cái này trong trang 1top.vn nhưng không có driver, bác nào có cho mình xin với, gửi vào địa chỉ mail nghiadtdb@gmail.com . Xin cảm ơn!