Cụ thể khi mua a10-7850k và a10-7700k thì sẽ đươc tặng key battlefield 4
Bạn nào muốn lấy thì làm theo bên dưới nhé
http://amdvietnam.com.vn/event/kaveri_bf4/