Chào Cá Pro.
Hiện mình có chút thắc mắc về Bluetooth của laptop HP H450 và con 9900, sau khi mình add vào lap thì lap luôn luôn báo blutooth của 9900 offline và khiminhf gửi dữ liêu từ điện thoại qua laptop nó luôn báo là không tìm thấy. Mình có kiểm tra driver thì mọi thứ đủ cả. Mình dùng win 8, có anh em ào coó kinh nghiệm giúp mình nhé.
Thanks