Bạn cảm thấy khó chịu khi vào duyệt Chrome để seach thông tin ... Gõ chữ một đằng chữ hiện một nẻo ... ( hợp âm > howp âm , trường > truwowng )

Mình có một mẹo nhỏ khắc phục được hoàn toàn ( đối với cá nhân mình thôi nhé , mình sài ipad 2 và iPhone 4 dùng IOS 7.04 và 7.06 ,đều đã jaibeak ,, thấy cũng ổn ) mình nghĩ chắc máy nào cũng vậy thôi . Nay post cho ace xem

Ngắn gọn như này dể hiểu :
Bạn dùng Itool cho nhanh ( không phải itune nhé ! )
Cắm Iphone hoặc Ipad vào kết nối với itool, chép thằng Chrome từ Iphone ra Desktop , và xoá Chrome ra khỏi Iphone bằng Itool nhé .( xoá bằng itool)
Sau đó chép thằng Chrome từ Desktop vào lại Iphone.

OK ! Thường thì đến bước này thì thành công rồi,,


Tuy nhiên nếu không được nữa , thì vào duyệt Chrome
Cài đặt > bảo mật >xoá lịch sử duyệt web hoặc tạm tắt luôn đề xuất

Chú ý !!!! còn nếu mà không được nữa thì các BÁC cứ chịu đấm ít hôm nữa cho thằng TÁO nó fix lại bản khác

Chúc vui !!!