máy của e hiện tại là thế này
Intel Celeron G550
Main H61M-VS
Mong các bác tư vấn giùm . e cảm ơn nhiều