hiện tại công việc của mình cần 1 e laptop tiện cho công việc và đi lại, khổ cái e cũng k dư giả gì nhiều!
ae ai có e nào cần thanh lý giá tầm 5tr, thấp hơn thì càng tốt có thể tư vấn hoặc cho e xem chút...
Cảm ơn ae nhiều!