Tình hình là e vừa tậu con Sen XE hàng xách tay ở Nhật Cường về. Tính đến nay cũng là 1 tuần 2 ngày rồi... Thế mà sao check system update vẫn chưa thấy bản ICS nhỉ?! E vẫn chưa s-off hay root gì hết. 2.3.4 mà toàn báo điện thoại của bạn đã được cập nhật. Hix. Thấy mấy bro lên ầm ầm, mình chưa có, buồn wa... [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]