mình có con m5650 bị treo bật lên không hiển thị icon trên màn hình . ai biết cách chạy phần mềm qua usb hướng dẫn giúp mình nhé . nhớ cho mình cả tool chạy va file flash nhé