Anh em nào có máy test thử nhé:
..............................................
Bước 1: Download fastboot cho Windows hay Mac
Bước 2: Unlock bootloader.
Bước 3: Download Android 4.0.4 tại đây
, và file image ClockworkMod recovery <span style="text-decoration: underline">tại đây.
Bước 4: Copy file file Android 4.0.4 download ở bước 3 thẻ nhớ của Galaxy Nexus
Bước 5: Khởi động (Boot) điện thoại vào chế độ bootloader (bootloader mode). Để boot được vào chế độ này thì bạn phải tắt nguồn điện thoại, sau đó bấm giữ đồng thời 3 nút tăng, giảm âm lượng (volume up and down), và nút nguồn (power button).
Bước 6: Kết nối điện thoại với máy tính, mở command prompt hay terminal trên máy tính. Tìm đến thư mục chứa file fastboot, đảm bảo file image ClockworkMod cũng nằm chung thư mục này.
Bước 7: Gõ lệnh: fastboot-windows.exe boot recovery-clockwork-5.5.0.2-maguro.img ở command line.
Bước 8: Từ tùy chonk trên menu ClockWorkMod recovery chọn flash file zip trong thẻ nhớ SD card. </span>