minh moi chuyen qua sai may sky im A720 cua han quoc, may dang chay rom 2.2. ban nao co cach nao ket noi may voi may tinh khong chi minh voi. minh muon up roon 2.3 cho may nay nhung khong biet cach root va up room cho may nay! ban nao biet chi minh voi!
thanks