Vừa mới up xong bản ICS cho SS Galaxy S2. Bạn nào còn ROM hãng thì cắm up qua Kies nhé. Cảm nhận nhanh, mượt và tốt. Chưa thấy lỗi. Quét thẻ hơi lâu 1 chút do thẻ của mình có nhiều hình và clip quay thằng nhóc. Máy của mình là I9100 VN nhé.