Trích dẫn Gửi bởi bshuy2003
Đồng ý là tôi có ném tí chút... ruột bánh mì thôi, có gạch, đá gì đâu mà sợ. Nó có điện thoại đẹp thế mà bán đi, tiếc quá. Chẳng qua là bằng mọi cách can nó, để lại mà dùng, đâu có ác ý gì!
Haha,lần sau bác ném ít bánh mì thôi,ném 1 tấn (1000kg) thì chủ thớt chả chết.